​Gestió domiciliària dels residus en cas de positiu per COVID-19

  • 17 Juliol 2020

Us recordem que, en el cas d’haver-hi un positiu per COVID-19 en un domicili, s’ha de fer saber a l’Ajuntament per demanar als operaris de la recollida de residus que ho tinguin en compte. Aquesta informació es tracta amb la màxima discreció i confidencialitat i és només d’ús intern per facilitar la logística i prevenció dels operaris. 

Així, segueix vigent el BAN d’alcaldia de 17 d’abril de 2020 en el que s’explicava com s’han de gestionar els residus de les llars tant si hi ha malalts de COVID-19 com si no. 

Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, en llars on hi ha malalts de COVID-19, els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un cubell d'escombraries disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, sense fer cap separació per al reciclatge. 

La bossa de plàstic (BOSSA 1) s'ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d'escombraries (BOSSA 2), a la banda de la sortida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació. 

La BOSSA 2, amb els residus anteriors, s'ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d'escombraries (BOSSA 3) corresponent al cubell de fracció resta. 

La BOSSA 3 també es tancarà adequadament. 
Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys de 40-60 segons. 

La BOSSA 3 es dipositarà exclusivament al cubell de fracció resta estant totalment prohibit dipositar-la en els cubells de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l'entorn. 

En el cas de les llars sense positius, la separació dels residus es realitzarà com es fa habitualment mantenint la màxima higiene de tots els cubells. 

Aprofitem per recordar que queda totalment prohibit abandonar els residus en els espais de la via pública o a les papereres. Us demanem civisme i responsabilitat per mantenir net el poble. 

Podeu consultar el BAN d’alcaldia en aquest enllaç.