Obertura del període voluntari del pagament d’impostos municipals

  • 31 Juliol 2020

A partir d’avui 31 de juliol i fins al 30 de setembre està obert el període voluntari de pagament d’impostos municipals que inclou l’IBI, les escombraries, el cementiri, l’IVTM i l’IAE.
A partir d’avui també es pot sol·licitar el fraccionament d’aquests impostos en mensualitats (màxim 12). El tràmit es pot fer:
- presencialment a les oficines del Consell Comarcal de la Selva
- amb una instància genèrica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal de la Selva (Cal disposar de certificat digital; en cas de no tenir-ne es pot obtenir a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic)
- enviant un correu electrònic a scolomatributs@selva.cat, adjuntant el DNI i indicant el número de terminis i nº de compte per fer efectiu el pagament