Informació sobre els tributs municipals

  • 14 Agost 2020


Degut a la Covid-19, el calendari de cobrament d’impostos municipals s’ha modificat i es cobraran tots amb un sol pagament. 
Tot i això, tots aquells ciutadans que tinguin els tributs domiciliats i no desitgin cap fraccionament no han de fer cap tràmit, rebran el rebut dels impostos el dimarts 1 de setembre.

Fins al 30 de setembre, tots els ciutadans que ho vulguin poden sol·licitar el fraccionament presencialment a les oficines del Consell Comarcal de la Selva
 o amb una instància genèrica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal (Cal disposar de certificat digital; en cas de no tenir-ne es pot obtenir a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic)
 o enviant un correu electrònic a scolomatributs@selva.cat, adjuntant el DNI i indicant el número de terminis i nº de compte per fer efectiu el pagament.