Pautes d’ús dels parcs infantils per prevenir la COVID-19

  • 24 Setembre 2020

La Generalitat de Catalunya ha fet un seguit de recomanacions a les famílies pel que fa a l'ús dels parcs infantils, per a la contenció del contagi per la COVID-19:

-  No accediu als parcs infantils si ja hi ha un nombre important d’infants en aquell moment

-  Limiteu el temps d’ús a un període inferior a l’habitual per facilitar que hi accedeixin altres famílies sense aglomeracions.

- Busqueu activitats i jocs d’esbarjo alternatius a l’ús dels equipaments dels parcs infantils (gronxadors, tobogans, etc.) Per exemple, jugar amb la sorra, jugar a fet i amagar, etc.

Accediu als parcs infantils més propers al vostre domicili o centre escolar.

 Cal que els infants:

 -  Practiquin la higiene de mans (gel hidroalcohòlic) abans d’accedir als parcs infantils i també de forma freqüent mentre en fan ús. (cal tenir cura que els infants petits no es posin les mans a la boca després d’utilitzar el gel hidroalcohòlic. En infants menors de 2 anys pot considerar-se l’ús de tovalloletes humides com a alternativa)

 -  Mantinguin una distància de seguretat interpersonal amb els infants d’altres grups de convivència per impedir el contacte físic, especialment en els accessos als equipaments

 -  Facin ús de la mascareta de forma obligatòria a partir dels 6 anys inclosos i sempre que sigui possible entre els 3 i 5 anys.

 -  Evitin menjar i beure en l’espai de joc (es pot beure aigua per garantir la hidratació fora de l’espai de joc) 

Es recomana que un únic adult acompanyi als infants, per reduir el nombre de persones. En la mesura del possible, relacioneu-vos només amb persones amb les que compartiu un grup de convivència estable. En tot cas relacioneu-vos amb el mínim nombre de persones fora d’aquests grups, limitant el temps de contacte, mantenint la distància i fent ús de la mascareta en tot moment. 

No feu ús dels bancs a l’interior dels parcs infantils per evitar sobreocupació de l’espai.

Expliqueu als infants les pautes per evitar el contacte físic amb infants que no formen part del seu grup de convivència estable.