Riudellots de la Selva amplia la plantilla i la cobertura dels vigilants municipals

  • 01 Octubre 2020

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva amplia la plantilla de vigilants municipals per oferir més cobertura i seguretat al municipi.
A partir d’avui s’incorporen dos nous vigilants que passen a formar part d’una plantilla de 4 en total. L’equip de vigilants treballarà en torns rotatius cobrint pràcticament les 24 h del dia entre setmana, torn de 12 hores els dissabtes i jornada intensiva els diumenges. D’aquesta manera s’amplia l’horari i per tant s’incrementa la seguretat.
Així mateix, l’Ajuntament de Riudellots manté un contracte amb una empresa privada per la custòdia i vigilància dels edificis públics que complementarà la tasca dels vigilants municipals quan aquests no estiguin disponibles.

El Cos de Vigilants Municipals de Riudellots de la Selva va ser creat l’any 2017 per dur a terme les tasques recollides a l'article 13 de la llei 16/1991 de 10 de juliol, de les policies locals, i principalment tenen la funció de vetllar pel manteniment de l’ordre públic, la seguretat de la ciutadania i els seus béns i el compliment de les ordenances municipals. Les seves funcions són:
- Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
- Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de circulació si s’escau.
- Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord amb el que disposen les lleis.
- Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.