Visita a les obres d'ampliació de la depuradora de Riudellots de la Selva

  • 02 Octubre 2020

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està invertint més de 10 MEUR per a millorar el sanejament de la comarca de la Selva, mitjançant l’ampliació de les depuradores de Maçanet i Riudellots de la Selva.
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Lluís Ridao, ha visitat avui, acompanyat per l'alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura, i la regidora de Medi Ambient, Carme Camps, l’evolució dels treballs que s’adaptaran a les necessitats de sanejament actuals i futures, a més de modernitzar les seves instal·lacions. Les dues actuacions estan incloses dins l’actual cicle de planificació hidrològica (2016-2021).

A les obres d'ampliació de la depuradora de Riudellots de la Selva, s’estan invertint més de 5,3 milions d’euros per adequar la planta a les necessitats de sanejament actuals i futures, ampliant la capacitat de tractament de la depuradora (passant dels 1.600 als 2.200 m3/dia). Fins ara, la depuradora tracta les aigües residuals generades a Riudellots i les provinents del polígon industrial les Ferreries (terme municipal de Campllong). Amb l’ampliació es tindrà capacitat per tractar les aigües residuals generades en el nucli urbà de Campllong, que fins ara es sanegen a la depuradora de la indústria càrnica de la Selva i posteriorment abocades a la riera de Campllong. El projecte que preveu la connexió de Campllong amb la depuradora s’està actualment redactant. 
L’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura, ha aplaudit l’arribada d’aquesta ampliació, "una obra molt necessària i reclamada des de fa molts anys. La manca de dimensionat de la depuradora ha condicionat negativament la implantació de noves activitats al municipi, durant aquests anys de retard”.