Les quarantenes passen a ser de 10 dies

  • 05 Octubre 2020

Les quarantenes per als contactes estrets i per als grups de convivència estables passen de 14 a 10 dies per a tota la població de Catalunya. Així ho estableix el nou “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2” actualitzat pel Departament de Salut.

Aplicació dins l’àmbit escolar

Les quarantenes que tinguin lloc als centres educatius seran per un període de 10 dies.
En el cas de les quarantenes iniciades abans de l’entrada en vigor del nou document, els centres avisaran a les famílies que els infants podran reprendre l'activitat presencial un cop hagin passat els 10 dies.
Les autoritzacions de confinament signades per les famílies al seu dia continuen sent vàlides.
Els professionals que es trobin en confinament sense baixa mèdica també es reincorporaran als centres educatius un cop transcorreguts aquests 10 dies.
Els professionals amb baixa mèdica per 14 dies que hagin estat substituïts en el seu lloc de treball s’incorporaran un cop acabi la baixa, moment en què també finalitzarà del nomenament del seu substitut.

Actualització en casos positius i negatius al centre

En cas sospita d’un cas, els menors del grup de convivència mantindran l’activitat escolar a l’espera dels resultats, sense barrejar-se amb la resta de grups.
Si les proves són negatives, els infants i tutors del grup continuaran amb normalitat les seves activitats, i l’alumne es podrà incorporar quan els símptomes hagin cedit i després de 24 h sense febre.
En cas positiu, s’establirà la quarantena de 10 dies del grup i tutor, i s’indicarà la prova PCR al propi centre o en altres punts específics segons indiquin els equips d’atenció primària.