Pròrroga de la prohibició de les trobades i reunions de més de 6 persones

  • 09 Octubre 2020

Fins al 23 d'octubre, es prorroga la prohibició de les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

Activitats laborals.
Activitats de culte,
Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres
Mitjans de transport públic.
Tampoc les activitats docents, les de lleure infantil i juvenil (ex. extraescolars) i les d'intervenció socioeducativa (ex. transport escolar).

Aquesta limitació serà igualment aplicable a les taules ubicades en terrasses, restaurants i bars, amb un màxim de sis persones per taula o agrupació d’aquestes.

Tampoc estan incloses (sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT):

Activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars.
Les biblioteques, arxius, museus i monuments.
Activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

Veure publicació al DOGC