Convocatòria d’ajuts a les famílies afectades per la COVID-19

  • 15 Octubre 2020

Aquest divendres, 16 d’octubre, s'obre el període per demanar els ajuts adreçats a les famílies de Riudellots de la Selva afectades per la pandèmia de la COVID-19. Es poden acollir a la línia de subvencions totes aquells veïns i veïnes majors d’edat i empadronats al municipi que puguin acreditar que: 
- Han estat acomiadades, a partir del 14 de març de 2020.
- Han estat afectades per un ERTO, a partir del 14 de març de 2020.
- Han estat afectades per una incapacitat temporal per situació de risc o malaltia de COVID-19.
 
Els ajuts consisteixen en uns vals, la quantia dels quals són de 10 € cada un d’ells i que podran ser intercanviats en establiments de Riudellots de la Selva. El consum dels vals A i B comporta una compra mínima de 10 €, no es dona canvi, ni es pot bescanviar per euros i es podran utilitzar fins al 31 de desembre de 2020.
 
Hi ha dos tipus de vals. Per un costat, els vals A estan 50% finançats per l’Ajuntament, i el 50% restant, assumeix el cost del val la persona beneficiària que el rebi. És a dir, la persona beneficiària només rebrà l’ajut del 50% de l’import del val tipus A. Per altra banda, els vals B estan 100% finançats per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. La persona beneficiària no caldrà que faci cap aportació econòmica del val tipus B.
 
La quantia de l’ajut a les persones beneficiàries és de 100€ (50€ en vals A i 50€ en vals B). S’atorgarà només un ajut per persona (vals tipus A i B) que compleixi amb els supòsits i requisits que es contemplen a les bases.
 
La sol·licitud per demanar l’ajut es facilitarà i formalitzarà de forma presencial o telemàtica mitjançant el model normalitzat a partir del demà, 16 d’octubre, fins al 6 de novembre, ambdós inclosos. Juntament amb la sol·licitud s’haurà de portar el DNI de la persona beneficiària i/o el del representant, si s’escau; i la documentació acreditativa de la seva situació laboral d’acord amb els supòsits abans esmentats.
 
Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb l’Ajuntament mitjançant el número de telèfon 972 478 899.  

Model de sol·licitud
Resum​