La Diputació de Girona ha atorgat diverses subvencions a l'Ajuntament

  • 31 Octubre 2019

La Diputació de Girona ha atorgat les següents subvencions a l'Ajuntament de Riudellots de la Selva:
- Subvenció per a projectes de promoció econòmica municipal als membres de la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica any 2019: 5.000,00€.
 - Subvencions del Fons de cooperació Econòmica i Cultural, noves tecnologies i camins: 71.806,15€ del quals es subvenciona com a despesa corrent (Recollida de residus: 59.014,65€), despesa cultural (10.414,35€), noves tecnologies (1.377,15€) i arranjament de camins (1.000,00€)
- Subvenció de suport a projectes de promoció agroalimentària 2019: campanya de comunicació del postgrau en innovació en la indústria alimentària: 3.811,50€.
- Subvencions per al foment de programes i projectes educatius en l'àmbit de les comarques gironines: 1.200,00€.
- Subvencions del programa A3 pel suport a les actuacions d'acondicionament i millora en equipaments esportius municipals, pel subministrament i instal·lació d'un tendal al pavelló municipal:3.151,52€.
- Subvencions per fomentar l'actualització dels censos d'empreses als polígons d'activitat econòmica, any 2019: 1.500,00€.