Convocatòria per a la selecció d’una plaça de Tècnic/a de Promoció Econòmica

  • 21 Octubre 2020

La resolució de l'Alcaldia número 2020DECR000665, de data 9 d’octubre de 2020, aprova les bases reguladores per a la selecció d'una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica en règim de funcionari interí per programes, per un període màxim de 3 anys. La jornada de treball és de 37,5 hores a la setmana.

Les principals funcions a desenvolupar són potenciar l'ús de l'equipament del FoodLab i el turisme i l'activitat econòmica de Riudellots.

El termini de presentació de sol·licituds de participació al procés selectiu finalitza el 10 de novembre de 2020.

Podeu accedir a les bases i models de sol·licitud des d’aquí:
Edicte publicat al BOP
Edicte publicat al DOGC

Els documents Model I i Model II de presentació de sol·licituds es troben al final de l'edicte publicat al BOP.