Carta de l'alcaldessa en relació a la dimissió presentada pel regidor Xevi López

  • 28 Octubre 2020

Benvolgudes, benvolguts,

En data 23 d’octubre de 2020, el segon tinent d’alcaldessa, el Sr. Xevi López Cadena, va presentar la seva renúncia al càrrec de regidor amb caràcter irrevocable, de la qual es donarà compte al Ple previst per al proper dilluns, 2 de novembre, a les 20 h.
La renúncia es deu a un incident en l’àmbit de les seves responsabilitats, fruit d’un error en el manteniment d’un redireccionament del correu electrònic dels vigilants municipals al seu correu.
El mencionat redireccionament el configurà el regidor a iniciativa pròpia amb la finalitat de gestionar les sol·licituds que els veïns cursaven en ocasió de les felicitacions d’aniversari que els vigilants varen iniciar el 26 de març, durant el període de confinament, i que van dur a terme fins a la finalització de l’estat d’alarma al mes de juny, amb la finalitat que els pares dels menors poguessin facilitar un vídeo casolà del moment de la felicitació amb l’objectiu de produir un vídeo que les recollís totes.
Tanmateix, havent finalitzat l’activitat referida, el redireccionament no es va desactivar i, sense el coneixement del regidor, aquest va anar rebent correus dirigits als vigilants municipals fins que es va detectar aquesta situació en el moment que el regidor va respondre a un correu intern de la corporació del qual no era destinatari, sinó que anava dirigit als vigilants municipals i a la resta de personal de la corporació.
Finalment, tota la informació disponible ha format part d’un escrit de denúncia a Fiscalia cursat per mi mateixa i s’ha sol·licitat una auditoria informàtica.
A banda de tinent d’alcaldessa, el regidor era responsable de les àrees de dinamització econòmica, indústria i comerç local, comunicació i noves tecnologies, regulació, règim intern i processos participatius i regidor col·laborador a l’àrea de seguretat i protecció civil.
Una vegada s’hagi acceptat la renúncia al Ple, es demanarà a la JEC la credencial del nou regidor, Josep Lluís Santamaria, que ja ha manifestat la seva disponibilitat de continuar en el nostre projecte.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
Cordialment,
 
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
Riudellots de la Selva, 27 d’octubre de 2020


Carta en format pdf