Consells per a les visites al cementiri

  • 30 Octubre 2020

Si aneu al cementiri, seguiu les següents pautes:

Respectar les indicacions sobre l’aforament en els cementiris de forma que l’ocupació respecti sempre el màxim d’una persona per cada 2,5m2
Seguir les indicacions d’entrades i sortides, així com els recorreguts indicats, mantenint sempre la distància interpersonal de 1,5m.
s obligatori l’ús de mascareta en tot moment, excepte per persones que n’estiguin exemptes per motius de salut. Els nens menors de sis anys també estan exempts d’aquesta obligació. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.
Les persones podran acostar-se a dipositar flors en els nínxols mantenint les mesures d’higiene i respectant sempre la distància interpersonal entre no convivents. Per fer-ho, es recomana l’ús de desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l’ofrena.
Les persones hauran d’entrar d’una en una als lavabos, excepte les que requereixin assistència, que podran fer-ho amb un acompanyant. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels serveis.
No es pot menjar ni beure als cementiris.
Es recomana als usuaris limitar el temps d’estada al cementiri, així com limitar l’ús de bancs i seients que hi pugui haver.
En el cas d’utilitzar les escales mòbils per accedir als nínxols, les persones que les facin servir s’hauran de posar gel hidroalcohòlic abans i després d’utilitzar-les.
Totes aquestes mesures són especialment importants en els municipis on s’apliquen mesures especials per a la contenció del contagi per la COVID-19.