Marc
Marc

Mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva

  • 30 Octubre 2020

HIGIENE

Higiene freqüent de mans.
Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
Neteja i desinfecció de les superfícies.

PRÀCTIQUES SOCIALS

Prohibició de fer reunions de més de 6 persones, tant en l’àmbit públic com en el privat.
Mantenir grups de convivència habitual al més estables possible.
Reduir els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
Distància física interpersonal de seguretat.
Cridar o cantar afavoreixen la transmissió. 

MASCARETA

Ús de la mascareta obligatòria per a totes les persones majors de 6 anys, independentment del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat:

A la via pública i en espais exteriors
En qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic
Al transport públic

ESPAIS OBERTS / VENTILATS

Preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
Ventilació correcta dels espais tancats.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut.