Noves mesures restrictives per frenar la pandèmia a partir del dia 7 de gener

  • 04 Gener 2021

A causa de l’empitjorament de la situació epidemiològica a Catalunya, el Procicat ha aprovat que cal revisar les mesures de prevenció i control vigents i dur a terme una nova escalada.
Les noves mesures aprovades entraran en vigor el proper dijous dia 7 de gener i tindran una vigència de 10 dies. No obstant, com sempre, seran avaluades contínuament.
Mobilitat limitada al municipi tota la setmana
Es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.
Se suspèn l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.
Trobades familiars
Les trobades familiars i/o socials no poden superar les sis persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència.
Es recomana que les trobades en espais tancats, incloent els domicilis, es limitin tant com sigui possible i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
Comerç minorista: de dilluns a divendres
Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.
Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la major afluència que es dóna en cap de setmana.
Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat.
S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.
Horaris comercials
L’horari d’obertura al públic en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21h, en general; no obstant, sí podrà arribar fins a les 22h en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i fins a les 23h per a serveis de restauració a domicili.
Equipaments esportius
Tancament dels que es troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.
Lleure infantil i juvenil
També se suspenen les activitats del lleure infantil i juvenil.
Se suspèn majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraescolars, que es limiten a aquelles que es realitzin en el centre escolar i en què participin exclusivament alumnes del grup bombolla definit per a l’activitat lectiva.
Cultura popular i competicions esportives
Se suspenen les activitats de cultura popular i tradicional, incloses les de caràcter esportiu.
S’ajornen les competicions esportives, a excepció de les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
Més informació i actualitzacions a gencat.cat