Admesos i exclosos en el procés de selecció d'una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica

  • 13 Gener 2021

Llistat definitiu d'admesos i exclosos en el procés de selecció d'una plaça de tècnic/a de Promoció Econòmica en règim de funcionari interí per programes.

El tercer i quart exercici, es duran a terme el proper dia 20 de gener de 2021 a les 10.00 hores, a la sala polivalent de l’Ajuntament de Riudellots.

Veure llistat