Crònica del Ple extraordinari del 21 d'octubre de 2019

  • 21 Octubre 2019

S’acorda per unanimitat designar per sorteig públic els membres de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals del 10 de novembre de 2019.

S’aprova definitivament l’actualització del text refós del projecte constructiu de canalització del rec de Cal Queco i la urbanització dels vials del tram av. Girona - carrer Major, amb els 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 5 abstencions d’ERC.