Crònica del Ple extraordinari del 21 de novembre de 2019

  • 21 Novembre 2019

S’acorda amb 6 vots a favor de Junts per Riudellots i 4 abstencions d’ERC acceptar la proposta de classificació formulada per la Mesa de Contractació del Servei Municipal d’Aigua Potable a la companyia mercantil Proveïments d’Aigua SA (PRODAISA), la qual té deu dies hàbils per presentar la documentació requerida. En cas contrari, es considerarà l’oferta retirada i se li exigirà l’import del 3% del pressupost en concepte de penalit- zació.