Riudellots incorpora més de 5 milions d’euros de romanent al pressupost municipal

  • 19 Març 2021

El passat ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Riudellots, celebrat el dia 15 del mateix mes, va aprovar la modificació del pressupost municipal del consistori, que incorpora una partida pressupostària de 5.377 milions d'euros de romanent de tresoreria. 

Aquest increment del pressupost municipal permetrà dur a terme diverses actuacions urbanístiques, algunes d’elles de gran envergadura, com ara el cobriment del rec de Cal Queco (893.761 €), millores en el Carril Bici de la Via Verda fins a l’Aeroport (346.631 €), les obres de protecció del marge esquerre del riu Onyar (344.021 €), el canvi de l’enllumenat públic a llums LED (280.000 €) o la instal·lació de càmeres de videovigilància a les entrades del municipi (276.582 €). 

En total, el romanent permetrà finançar més de 40 actuacions previstes. El regidor d'Hisenda, Josep Maria Corominas, ha volgut destacar que amb l’augment de la capacitat financera de l’Ajuntament es podran dur a terme un gran seguit de millores que repercutiran en tots els habitants de Riudellots i també en el polígon industrial, com ara l'asfaltage de carrers i la millora de la il·luminació. Així mateix Corominas ha explicat "que som conscients no es podrà fer tot de cop i que hi ha projectes que requereixen d'una tramitació administrativa que sol allargar-se en el temps, però que gràcies a disposar de la partida correponent es poden iniciar els tràmits". 

La proposta va ser aprovada per l'equip de govern (Junts per Riudellots) amb els vots contraris del grup a l'oposició (ERC). 

Podeu consultar la relació d'actuacions i el seu pressupost des del següent enllaç.

Podeu recuperar la sessió plenària celebrada el passat 15 de març des del canal Youtube de l’Ajuntament.