​Moció conjunta per a la suficiència financera dels ens locals

  • 21 Setembre 2020

El Ple de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ha aprovat per unanimitat amb els vots faborables de Junts per Riudellots i ERC, una moció conjunta de l'ACM i l'FMC per a la suficiència financera dels ens locals. 

Entre els punts acordats hi ha instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una nova proposta que  reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats en el transport públic a causa de l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma.

Poude consultar el text íntegre de la moció aquí.