Crònica del Ple del 21 de desembre de 2020

  • 23 Desembre 2020

Amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts per Riudellots) i les abstencions del grup d’ERC a l’oposició, el Ple de l’Ajuntament celebrat aquest 21 de desembre ha aprovat inicialment el pressupost municipal per a l’any 2021. El regidor d’Hisenda, Josep Maria Corominas, ha explicat que el pressupost que es porta a aprovació per a l’exercici 2021 és de 3.977.021,47 euros, molt similar al de l’any 2020. D’aquests cal destacar que 2.427.000 euros corresponen a despesa corrent i serveis i 1.242.900 euros al capítol de personal. El pressupost municipal per a l’any 2021 quedà exposat al públic durant 30 dies i es preveu que un cop aprovat i liquidat el pressupost anterior s’incorporin els romanents de tresoreria del 2020, que serviran per afrontar diverses inversions que es detallaran durant el primer trimestre del 2021.
D’altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat adherir-se al conveni de col·laboració entre Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Riudellots pel que fa al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci i el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva per a la gestió dels convenis entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes i Ecovidrio. 
 
Podeu recuperar la sessió plenària des d’aquí