Responsable d’àrea: Montserrat Roura i Massaneda
Subàrees:

  • Serveis socials

  • Gent  gran

  • Polítiques d’igualtat i Infància

  • Contractació administrativa

  • Entitats


alcaldessa@riudellots.cat
@mroura2019


Notícies destacades