Pla de govern 2019 - 2023 

En l’àmbit econòmic:

- Rebaixarem l’IBI (Contribució) un 20%; aquesta rebaixa representarà un estalvi econòmic de 300.000 euros pels veïns i veïnes i no comprometrà la hisenda municipal.
- Reformarem l’ordenança fiscal reguladora de la Plusvàlua Municipal (IIVTNU), establint bonificacions donant cobertura a més beneficiaris.
- Rendirem comptes anualment respecte els tancament d’exercicis pressupostaris.
- Establirem una partida de 280.000 euros anuals pels pressupostos participatius a la població en general.
- Mantindrem les arques municipals sanejades i l’endeutament a 0.
- Seguirem tenint cura en la gestió i execució del pressupost municipal amb transparència i rigor en la despesa.
 
En l’àmbit de governació i seguretat:
- Crearem i dotarem dues places de vigilants municipals, amb la finalitat d’incrementar la cobertura horària del seu servei així com millorar la seguretat dels veïns i veïnes de Riudellots, i disposarem d’un local per unificar els seus serveis.
- Participarem en la compra de càmeres lectores de matrícules per col·locar en els accessos de Riudellots.
- Vetllarem pel compliment de la senyalització de velocitat, sobretot en els trams més concorreguts de vianants i vehicles.
- Adquirirem material logístic relacionat amb la FIPORC, per tal de disposar progressivament d’un inventari complet de recursos.
- Iniciarem els tràmits per a l’agermanament amb indrets d’interessos i/o vincles compartits.
- Seguirem duent a terme “el toc amb l’alcaldessa” com a iniciativa de proximitat, atenent les inquietuds dels veïns i veïnes de Riudellots.
- Adquirirem un terreny per a la ubicació de la zona de concerts de la Festa Major. 
- Treballarem per la compra d’uns terrenys amb la finalitat d’obtenir una gran zona d’esbarjo pels veïns i veïnes de Riudellots.
- Dotarem els punts de parada d’autobús amb marquesines pel confort dels passatgers durant el temps d’espera al carrer.
- Adquirirem una finca en el nucli antic per donar serveis d’acollida tipus alberg a les entitats municipals així com als visitants que ho requereixin.
- Treballarem per a l’adquisició dels terrenys adjacents a l’església.
- Materialitzarem la compra dels terrenys del carrer Major contemplats com a cessió obligatòria de zona verda.
 
En l’àmbit de benestar social, atenció a les persones, igualtat i habitatge:

- Construirem una residència geriàtrica dimensionada per a la nostra població.
- Construirem un alberg que donarà servei als joves de Riudellots i visitants.
- Construirem un nou local pels jubilats de Riudellots.
- Construirem un centre cívic per ampliar els espais de trobada de la població i activitats socials.
- Ampliarem el cementiri municipal i renovarem el mobiliari-equipació existent.
- Acostarem l’aigua potable als disseminats.
- Adquirirem una carpa de grans dimensions per utilitzar en actes de gran format a l’aire lliure.
- Resoldrem la xarxa de clavegueram de cal Bordó.
- Habilitarem el magatzem de l’estació per a ús sociocultural.
- Establirem el servei d’atenció a domicili “et porto el cabàs”, que facilitarà la compra (farmàcia, medicaments, supermercat, etc.) per a persones grans i amb mobilitat reduïda, d’acord amb els serveis socials i/o serveis mèdics.
- Incrementarem els habitatges per a joves amb la construcció de cases unifamiliars per contribuir en el seu futur.
- Establirem un conveni de col·laboració amb Càritas per reciclar llibres, mobiliari, bicicletes i tot allò que els pugui interessar.
- Donarem suport al conjunt del teixit associatiu municipal procurant estar al seu costat i atents a les seves necessitats.
- Treballarem per ampliar l’atenció del servei de Correus amb l’objectiu d’aconseguir una tarda a la setmana d’atenció a la ciutadania.
- Col·locarem elements infantils al Parc del Drac de Can Jordi.
- Adequarem una pista amb els elements suficients per a la pràctica de l’skate pel gaudi dels joves que el practiquen.
 
En l’àmbit esportiu:
- Ampliarem el Pavelló Municipal incloent una zona de bar per donar servei als esportistes, acompanyants i població en general.
- Instal·larem grades al pavelló i canviarem el parquet.
- Millorarem la zona de control d’accés amb un tancament de vidre.
- Renovarem tres vestidors del pavelló i els del camp de futbol.
- Ampliarem l’horari del gimnàs, incorporant una franja de matí.
- Celebrarem anualment la festa transversal de l’esport.
- Farem formació continuada relacionant esport i salut.
- Urbanitzarem l’entorn i accessos del pavelló així com la zona de petanca.
- Renovarem i incrementarem el nombre de porteries del pavelló.
- Mantindrem els convenis necessaris per assegurar la continuïtat i cobriment de les necessitats de l’atletisme de Riudellots.
- Facilitarem iniciatives conjuntes entre l’escola i el servei d’esports pel foment de la pràctica esportiva.
 
En l’àmbit d’obres i serveis, urbanisme i territori:
- Iniciarem els treballs per a la redacció del primer Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Riudellots.
- Cobrirem el rec de can Vidal, per a un millor control de recollida de l’aigua de pluja sobtada.
- Treballarem per aconseguir disposar d’un pont-passera que connecti el veïnatge del costat oest de l’A-2 amb el costat est, a l’alçada de can Calau - FRISELVA.
- Treballarem per aconseguir donar continuïtat al carril bici, travessant amb seguretat per sota el pont de l’A-2, direcció aeroport.
- Urbanitzarem la plaça de l’ajuntament en una acció global i integral de millora.
- Millorarem la cruïlla entre el passeig 1 d’octubre i el carrer Major donant-li més amplitud. 
- Habilitarem un aparcament per a autocaravanes d’acord amb el POUM de nova creació.
- Engrandirem el pont de sota la via del final del carrer major, per enllaçar-lo amb el nou vial que connectarà amb la rotonda de la C-25.
-  Treballarem per a la construcció d’un pont mitger sobre la riera Benaula, límit entre Riudellots i Sant Andreu.
- Actuarem de forma integral en la vialitat i serveis de la urbanització Can Jordi comptant amb les propostes que sorgeixin del procés participatiu que hi farem.
- Millorarem la limitació del nucli urbà amb consens amb els veïns i veïnes.
- Desenvoluparem un pla d’actuació urbanística per a la millora del sector Camp d’en Pou.
- Seguirem adaptant voreres per tal de reduir barreres arquitectòniques.
- Urbanitzarem el tram entre l’antiga deixalleria i Camp Quart (davant de la Llar d’Infants).
- Actuarem en el tram de l’Avinguda Països Catalans, entre el carrer Pineda i cementiri, per tal de resoldre el ferm malmès per la influència dels pins.
- Renovarem l’asfalt del Camí de Caldes i carrers del polígon industrial (Romaguera, Arboç, Farigola i Bruc).
- Farem una actuació de millora dels ressalts a la urbanització Mas Joals.
- Urbanitzarem el carrer Ginesta del polígon industrial.
- Marcarem un espai lliure de parada de circulació, amb seguretat, entre la C-25 i el carrer Baixada de les acàcies.
- Instal·larem llums en el tram de l’Avinguda Mas Pins que no és industrial (darrera can Buixó).
 
En l’àmbit de salut:
- Ampliarem el consultori mèdic de Riudellots dotant-lo de més serveis.
- Donarem continuïtat a la taula de salut i establirem un projecte transversal, conjuntament amb l’escola i el servei d’esports.
- Posarem a disposició dels agents de salut del municipi un apartat específic de salut a la revista municipal “El Cric”, en la línia de fer difusió de bones pràctiques i consells saludables.
- Seguirem establint dinàmiques de salut a través de la marxa nòrdica amb sortides periòdiques.
- Seguirem col·laborant amb La Marató de TV3 organitzant intervencions de professionals vinculats amb la investigació de la causa anual.
- Seguirem fent campanyes de promoció de la salut.
 
En l’àmbit d’ensenyament, cultura i coneixement:
- Activarem el P-0 a la Llar d’Infants a partir de cinc inscripcions fermes.
- Donarem continuïtat als estudis universitaris a Riudellots amb l’oferta de la 2a edició del Postgrau en Innovació a la Indústria Alimentària.
- Acollirem la impartició de màsters relacionats amb l’alimentació com a complement de l’oferta formativa de Riudellots.
- Oferirem l’ensenyament de la llengua anglesa a la Llar d’Infants, P3, P4 i P5.
- Crearem i dotarem la plaça de conserge per a l’Escola de Riudellots. 
- Ampliarem la dotació de mitjans pedagògics i instrumentals per a l’Escola de Música de Riudellots.
- Publicarem el recull dels premis literaris de narració curta del període 2014-2019, en un segon volum.
- Publicarem el recull dels premis a nounats, joves i jubilats.
- Establirem punts d’oferta de llibres de lectura a la via verda.
- Renovarem portes de la Llar d’Infants. 
- Seguirem donant suport a l’AMPA de la Llar en l’activitat musical pels nens i nenes. 
- Col·laborarem amb l’Escola i l’AMPA de l’Escola en el projecte d’actualitzar els espais comuns de l’interior de l’edifici.
- Refarem la pavimentació d’accés a l’entrada de l’Escola.
- Farem un passadís de paviment dur al voltant d’una part de la Llar d’Infants per facilitar l’evacuació en cas de necessitat, amb caràcter preventiu.
- Engegarem un cicle de música clàssica i cinema.
- Donarem continuïtat a la Mostra de Teatre Amateur, seguint amb la segona edició.
- Seguirem donant suport a les entitats associatives que centren la seva activitat en l’àmbit cultural.
- Resoldrem l’accessibilitat del personal tècnic a la Sala d’Actes amb la finalitat de poder acollir més amplitud de propostes culturals.
- Acabarem el desplegament de l’equipament tècnic de la Sala d’Actes amb l’actualització de la il·luminació, el so i l’audiovisual.
- Seguirem potenciant l’ensenyament de les llengües estrangeres.
- Mantindrem l’aula de reforç pels escolars de famílies amb pocs recursos.
 
En l’àmbit de joventut:
- Potenciarem l’ús de les instal·lacions de l’Espai Jove amb programes adequats als usuaris i usuàries, amb el suport de la tècnica de joventut.
- Dotarem a l’Esplai d’un nou local per dur a terme les seves activitats, essent conscients de la importància cabdal del seu treball en l’àmbit de l’oci i el lleure juvenil a Riudellots.
- Farem un treball transversal i intergeneracional amb els joves de l’Espai Jove.
- Seguirem acompanyant els joves en les accions solidàries.
- Proposarem la participació dels joves en el rebost social en tasques d’ordenació d’existències.
- Millorarem la il·luminació del pas soterrani de davant l’Ajuntament i promourem una iniciativa de decoració artística de les seves parets.
- Establirem una “empresa-niu” per implantar a Riudellots una segona part de la formació pels joves que es volen iniciar en el món laboral.
- Treballarem per obtenir més habitatges per a promoure la primera emancipació juvenil.
- Disposarem d’un local per pernoctar com a complement d’activitats juvenils.
- Acollirem la proposta de l’Institut de Cassà per fer pràctiques socials per part dels joves estudiants en indrets o programacions del municipi.
- Seguirem acollint-nos al programa de Garantia Juvenil, per oferir oportunitats de treball als joves. 
- Seguirem oferint la Brigada Jove com a primera experiència laboral pels nois i noies de Riudellots.
- Seguirem aprofitant els avantatges del Pla Local de Joventut, per tal de disposar de la tècnica de joventut, com per a la repercussió d’activitats pels joves.
- Seguirem reeditant els premis per a estudiants.
- Seguirem col·laborant conjuntament l’Espai Jove amb l’Esplai.
 
En l’àmbit de pagesia i medi ambient:
- Posarem senyalització als masos des dels camins públics per a tots els veïns i veïnes que ho desitgin. 
- Treballarem amb Foment per senyalitzar el desviament del trànsit de grans dimensions, evitant que es circuli pel nucli urbà, emprant el vial de servei que condueix al polígon.
- Disposarem de la geolocalització de les masies i cases en disseminat amb la finalitat de poder atendre amb seguretat les peticions d’ajuda, quan les demanin. 
- Instal·larem un observatori d’aus a la zona de can Festes.
- Adquirirem un vehicle elèctric a disposició dels serveis de l’Ajuntament, així com la instal·lació d’un punt de connexió a la xarxa.
- Asfaltarem el camí de ca l’Abras i la Granyana.
- Farem un nou tram de carril bici entre can Mestres i l’A-2.
- Canviarem els llums del polígon industrial per il·luminació LED.
- Vestirem d’arbrat el passeig 1 d’octubre.
- Retirarem els contenidors soterrats en desús en motiu del canvi de model de recollida de deixalles.
- Enjardinarem la illeta residual entre el carril bici i la C-25 al costat del pont de la via i la rotonda al costat de la benzinera.
- Adequarem una zona d’esbarjo per a gossos entre el camp de futbol, el cementiri i la piscina municipal.
- Dissenyarem un carril bici entre can Calau i can Jordi.
- Treballarem per recuperar el camí ral entre el Regàs i el Sector Ponent del polígon.
- Instaurarem el pagament per generació en el servei de deixalles.
- Ampliarem la deixalleria municipal.
- Promourem l’ús d’energies renovables, com ara l’aprofitament de l’energia solar com a recurs natural principal.
- Portarem la fibra òptica a les masies i cases disseminades de forma gradual i segons demanda.
 
En l’àmbit de festes i tradicions:
- Contractarem els grups per la Festa Major en el sí de la Comissió Mixta entre la regidoria de Festes i la població organitzada per mitjà de la Comissió de Festes.
- Seguirem col·laborant amb la Comissió de Festes en totes les activitats programades en el transcurs de l’any (FIPORC, Carnaval, Festa de la Fruita Fresca, Festa de l’Aigua, Festa Major, Fira d’Entitats, Nadal i Reis...).
- Revitalitzarem l’espai “la Font del Mas Vilà” atenent la celebració anual de l’Aplec i altres usos que s’hi donen.
- Fomentarem les activitats d’estiu a la Piscina Municipal amb la inclusió de noves propostes atenent les opinions i aportacions rebudes.
- Treballarem per a la recuperació de celebracions i tradicions antigues amb la finalitat de celebrar, de nou: vivències, tradicions i activitats de generacions anteriors.
- Seguirem apostant per la promoció de les tradicions catalanes comptant amb els sardanistes, gegants, grallers, castellers... atès que tots ells representen la nostra identitat cultural i associativa.
- Seguirem donant suport a les celebracions dels aniversaris que les entitats vulguin celebrar, en tant que l’associacionisme representa els principals valors de la societat civil i són ambaixadores del nostre municipi allà on participen.
 
En l’àmbit de bon govern, participació, transparència, comunicació i dinamització econòmica:
- Iniciarem el pressupost participatiu amb tota la població, destinant-hi una partida exclusiva per aquesta finalitat per import de 280.000 euros anuals per a set iniciatives d’inversió.
- Continuarem el procés participatiu endegat amb el polígon industrial, destinant-hi 160.000 euros anuals per a quatre iniciatives d’inversió.
- Farem una trobada mensual de participació amb els veïns i veïnes de Riudellots que ho desitgin per tal de recollir les seves inquietuds.
- Seguirem fent un govern obert i transparent que segueixi essent reconegut pels organismes de control en la matèria, com fins ara.
- Potenciarem la Borsa de Treball com a eina de dinamització i creació d’ocupació, amb la finalitat de seguir mantenint un grau elevat d’ocupació.
- Seguirem treballant per mantenir i potenciar la Fira del Porc (FIPORC) en l’avantguarda de les fires temàtiques de Catalunya.
- Seguirem apostant per la comunicació institucional a través de les xarxes socials del Consistori; conscients que aquests mitjans de comunicació acosten l’acció de govern a la ciutadania.
- Seguirem donant suport a la xarxa comercial del municipi i a l’Associació de Comerciants de Riudellots, promovent i defensant el comerç local i de proximitat com un dels tresors de servei d’iniciativa privada en benefici de la població.
- Instal·larem una cartellera digital exterior per fer difusió de l’agenda d’activitats i altres qüestions rellevants del municipi.
- Revitalitzarem el nucli antic del municipi amb la ubicació de nous serveis en la línia d’estimular i incentivar l’establiment d’iniciatives comercials privades.
- Dinamitzarem l’activitat en el polígon industrial mitjançant una estreta col·laboració amb l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial (APRS), donant suport a l’entitat.


Notícies destacades