El 15 de març torna la prohibició d'encendre foc

  • 10 Març 2020

Des del 15 de març fins al 15 d'octubre estarà prohibit encendre foc en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envoltin. Així ho estableix el Decret 64/1995 que entrarà en vigor aquest diumenge i que prohibeix, a més de fer foc, llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials que puguin originar un incendi, llançar artefactes que continguin foc com coets, globus o focs d'artifici i la utilització d'estris com bufadors en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. Queda exempta de la prohibició la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d’obra amb mataguspires a les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions.

No obstant això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa a disposició dels ciutadans la possibilitat de demanar una autorització que concedeixi un permís per realitzar activitats mencionades anteriorment. Per  obtenir-lo, cal dirigir-se a les oficines de l'Ajuntament i emplenar la sol·licitud. El consistori el tramitarà al departament corresponent, que valorarà el risc d'incendi forestal. En cas de ser acceptada, s'haurà de realitzar la crema al dia i hora establerts. 

Es recorda que el telèfon d'emergències per avisar de possibles incendis forestals a Catalunya és el 112