Des d'aquest espai podeu accedir a la consulta de les retribucions percebudes per a cada un dels càrrecs electes:

Període de gener a desembre 2024 (Actualització mensual)

Període de gener a desembre 2023 (Actualització mensual)

Període de gener a desembre 2022 (Actualització mensual)
Despeses de locomoció i varies (Actualització mensual)

Actualment els regidors de l'Ajuntament cobren els següents imports:

En Josep Lluís Santamaria Moreno, alcalde, exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, i una retribució de 3.070,10 € bruts al mes (42.981,40 € bruts anuals).

La Montse Vidal Delgado, regidora de salut, atenció a les persones i benestar, exerceix el seu càrrec amb dedicació exclusiva, i una retribució de 2.458,80 € bruts al mes (34.423,20 € bruts anuals).

La resta de regidors de l'Ajuntament, seran retribuïts si assisteixen a les sessions dels òrgans de govern, segons els criteris següents:

- Per assistir a les sessions del Ple: 125 € la sessió ordinària i 70 € la sessió extraordinària.
- Per assistir a la Junta de Govern Local: 150 € la sessió ordinària i 40 € la sessió extraordinària.
- Per assistir al Consell de Govern: 250 € la sessió.
- Per assistir a la Junta de portaveus o a les comissions informatives especials: 75 € la sessió.
- I per assistir a la Comissió especial de comptes: 140 € la sessió.


Tots els regidors també tenen dret a ser indemnitzats per les despeses que tinguin a l'hora d'exercir el seu càrrec, i en concret podran rebre 0,30€/km pels desplaçaments que acreditin.

Els grups polítics municipals també tenen una dotació econòmica fixa de 270€ a l'any i 450€ extres per a cada regidor que disposin al ple municipal.

 
Actualment l'Ajuntament de Riudellots de la Selva no disposa de càrrecs de confiança ni funcionaris eventuals.
 


Notícies destacades