El Consell de Poble de Riudellots de la Selva es planteja com l’espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics del municipi, per tant, es constitueix amb la finalitat de facilitar, fomentar i permetre la participació estable de tots els sectors socials.
En aquest sentit, el Consell de Poble es concep com un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi, per sobre de les visions acotades que té cadascun d’aquests sectors i àmbits. La participació ciutadana, entesa com la capacitat de la ciutadania d’intervenir en els processos de definició de les polítiques públiques, és cada cop més necessària i reclamada per la ciutadania.

La complexitat de la realitat sobre la qual les administracions locals han d’intervenir també requereix d’una participació més deliberativa i discursiva que pugui analitzar de manera més exhaustiva i rigorosa la totalitat de factors dels què depèn la intervenció de l’Ajuntament en una varietat d’àmbits, sectors o projectes per als quals sovint es fa difícil trobar encaix en l’estructura reglamentària o de consells de participació.

Alhora, les qüestions i matèries sobre les que es planteja la necessitat d’incorporar la participació de la ciutadania, així com els actors que mostren la seva voluntat o interès en participar en els mateixos, ha anat variant al llarg dels anys i sovint està en funció de la qüestió concreta que es sotmet a participació, i no en una participació sostinguda al llarg el temps respecte a un àmbit o un sector determinat.

Aquests canvis fan veure la necessitat de disposar d’una arquitectura institucional de la participació més flexible i adaptable a cada situació i moment concret del temps, sense què això signifiqui que l’estructura institucional de participació de la què ens hem dotat al llarg dels anys hagi perdut validesa.

L’objectiu últim d’aquest nou disseny institucional de la participació ciutadana a Riudellots de la Selva no és altre que el del foment de la participació i la implicació de la ciutadania en els afers comuns o col·lectius del municipi, des de la certesa que la incorporació del major nombre de punts de vista diferents, des de la col·laboració i la corresponsabilitat en l’enriquiment i l’enfortiment del bé comú, esdevindrà en millors actuacions públiques per a totes les riudellotenques i riudellotencs.

Reglament del Consell de Poble (Publicat al BOP el 3 de desembre de 2019)

Notícies sobre el Consell de Poble i Participació Ciutadana a Riudellots

 


Notícies destacades