Centre per a la gent gran

L’obertura l'any 2011 del Centre de Serveis de Riudellots de la Selva forma part d’un pla pilot impulsat per la Generalitat de Catalunya per desenvolupar un nou model d’atenció integral cap a les persones grans del món rural, sobretot per aquelles que presenten un cert grau de dependència, i amb un gran objectiu: afavorir l’envelliment actiu de les persones que viuen en municipis petits en un entorn proper als seus domicilis, oferint un servei que s’adapta al màxim a les necessitats de les persones ateses i a les seves famílies.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, titular del servei, va confiar la seva gestió a SUMAR, que, des d’un primer moment, va incorporar un model tècnic de gestió propi basat en l’equilibri entre la qualitat assistencial i la rendibilitat social, i que es centra en quatre grans eixos de treball: la persona com a centre d’atenció, itineraris de tallers personalitzats, la vinculació amb el territori i la seva xarxa d’actors locals. 

Actualment, el de Riudellots de la Selva és un dels primers centres a Catalunya on s’implementa l’atenció centrada en la persona, que ofereix, de manera consensuada entre les persones usuàries, la família i els professionals, un ventall d’activitats i serveis que són adaptats a cada persona tant per el seu estat de salut, com la per la seva trajectòria de vida, els seus interessos i preferències i els seus desitjos.

SUMAR, mitjançant el programa ‘Tu decideixes com vols envellir’, ha desenvolupat la implementació d’aquest model que, a més de fer sostenible i equilibrar la rendibilitat social i econòmica del servei, incorpora un canvi de mirada en l’atenció a les persones grans a 3 nivells:  

la intervenció tècnica a partir d’una participació afectiva de la persona en el seu projecte de vida, 
un equip de professionals capaç d’adaptar-se, empatitzar i donar confiança,
la creació d’espais acollidors i agradables. 

El centre de serveis de Riudellots és un dels primers equipaments que va entrar a formar part de la xarxa de serveis que gestiona SUMAR i que dins l’àmbit de la gent gran, actualment compta amb 14 centres de serveis d'àmbit rural com el de Riudellots, 2 oficines d'atenció a la gent gran, 2 centres de dia i 6 centres residencials.

http://www.sumaracciosocial.cat/


Informació de contacte
  • 972477987
  • C. Sant Jordi, 45 17457 Riudellots de la Selva Girona