Tota la informació sobre les restriccions territorials, els ajuts i les mesures per reactivar l'economia i ajudar la ciutadania i les empreses a sortir de la crisi provocada per la COVID-19. Informació actualitzada per la Generalitat de Catalunya

COMERÇOS, AUTÒNOMS I EMPRESES [TERMINI FINALITZAT EL 7.8.2020]
Sol·licitud d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats econòmicament per l’epidèmia originada per la Covid-19

Convocatòria i bases
Model de sol·licitud
Memòria justificativa del material de prevenció
Presenta la teva sol·licitud de subvenció

**ATENCIÓ! Amb la finalitat de poder atendre correctament els dubtes de les persones beneficiàries, només s'atendran els correus electrònics enviats a: covid19@riudellots.cat

Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya ha creat un cercador mesures i ajuts per empreses i persones treballadores autònomes, relacionats amb el COVID-19.
Podeu accedir al recurs a través d’aquí
Ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC –MICROEMPRESES)

Ajut de 4.369,05 euros per persona treballadora en plantilla, amb un màxim de fins a 3 persones treballadores.
Termini: Fins el 30 de setembre de 2020
Més informació i registre de sol·licitud

PERSONES
 
Ajut al lloguer per a famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes.

Requisits
:
1) Estar a l'atur, haver patit un ERTO o disminució del salari a conseqüència de la COVID-19, amb un topall de renda familiar i una renta de lloguer no superior a 900,00€
2) Que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
Termini: del 19 de maig al 30 de setembre de 2020.

Més informació i registre de sol·licitud: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22066_Ajuts_lloguer_Covid?category=&moda=1

Renda garantida de ciutadania
Termini: Sempre es pot demanar.
Més informació:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/ pobresa_i_inclusio_social/renda_garantida_ciutadania/
 
Prestació extraordinària de 200€ per a subministraments bàsics
Termini: Fins que s’acabin els diners de la partida pressupostària.
Més informació:
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/ajuts-socials/ subministraments-basics/
 
Prohibició de tall de subministraments bàsics i bo social
Més informació:
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/Ampliar_el_Escudo_Social_para_no_dejar_a_nadie_atras.pdf (pàg. 13 a 14).
https://www.bonosocial.gob.es/#inicio
 
Reducció del cànon de l'aigua
Termini: Sempre es pot demanar.
Més informació:
http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua
 
Suspensió dels desnonaments, pròrroga dels contractes de lloguer finalitzats i aplaçament temporal del pagament del lloguer
Més informació:
 https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/Ampliar_el_Escudo_Social_para_no_dejar_a_nadie_atras.pdf (pàg. 7 a 10).
 
Avals per pagar el lloguer de l'habitatge
Termini: 30/09/2020.
Més informació:
https://www.mitma.gob.es/vivienda/linea-avales-arrendamiento-covid-19
 
Moratòria al pagament d’hipoteques
Termini: 15 dies després que finalitzi l’estat d’alarma. Actualment correspon al dia 25/05/2020.
Més informació: A l’entitat bancària amb qui es tingui la hipoteca contractada.
 
Mesures extraordinàries adoptades pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Termini: Sempre es pot demanar
Més informació:
http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
 
Consulta de la quantia i la durada de la prestació d'atur en cas d'ERTO
Termini: Sempre es pot consultar.
Més informació:
https://sede.sepe.gob.es/ConsultaPrestacionesAAWWeb/DCAction.do
 
Borses de treball urgents
Termini: Fins que finalitzi l’oferta de treball.
Més informació: https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/00_inici/Imatges/Borsa_SOC_Assistencial_dependencia_COVID19.pdf
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/noticia/Campanya-agraria-de-la-fruita-2020
https://uniopagesos.cat/campanya-agraria-2020/
 
Disponibilitat dels plans de pensions en cas d'atur o cessament d'activitat
Termini: Fins el 13/10/2020 (6 mesos des de l'entrada en vigor de l'Estat d'Alarma).
Més informació:
https://www.business-action.com/ca/actualitat/covid-19-disponibilitat-plans-pensions.php
 
Telèfon de suport psicològic
Termini: Cada dia de 9 a 20 h.
Més informació:
https://www.copc.cat/ct/noticias/1050/El-COPC-posa-a-l-abast-de-la-ciutadania-un-tel-fon-d-assessorament-psicol-gic
 
Atenció a les víctimes de violència masclista
Termini: Servei disponible 24 h al dia.
Més informació:
http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/acces-a-la-linia-datencio-contra-la-violencia-masclista-900-900-120-a-traves-del-washapp-/
 
Oficina de Consum del Consell Comarcal de la Selva
Termini: Sempre s’hi pot contactar
Més informació: 
https://consum.selva.cat/
 
 
ALTRES MESURES MUNICIPALS
 
Reducció proporcional de la taxa de la Llar d’Infants municipal mentre el centre estigui tancat
Termini: S’aplica d’ofici, no cal demanar-la.
Més informació:
Al decret d’alcaldia corresponent.
 
Posposar el període de pagament dels impostos municipals de l’IVTM, l’IBI urbana i rústica, les escombraries, el cementiri, el béns immobles de característiques especials i l’IAE
Termini: S’aplica d’ofici, no cal demanar-ho.
Més informació:
Al decret d’alcaldia corresponent.
 
Si necessites més ajuda, demana cita als serveis socials municipals a través del 972 12 90 99, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.


Notícies destacades