Filla d'Aiguaviva del Gironès, tinc 42 anys i mare d'un fill de 10 anys. Fa 14 anys que visc a Riudellots de Selva.
Sóc enginyera tècnica industrial i treballo en una empresa del sector privat. Sóc regidora des de l'any 2015.

Declaració de béns
Retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes


Notícies destacades