• 08 Set, 2020
PLA D'ORGANITZACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PEL CURS 2020-2021

El proppassat 7 de setembre de 2020 el Consell Escolar de la Llar d'Infants va aprovar el Pla d'Organització que regirà el funcionament de l'equipament pel curs 2020-2021.

En la present notícia us podeu descarregar el document.

El document de la declaraci&oacut...

Llegir més...
  • 04 Set, 2020
NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

No havent-se produït cap reclamació ni al·legació durant el termini d’exposició pública, resta elevat a definitiu l’acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de 2020, d’aprova...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
PREUS

Els preus del servei de la Llar d'Infants s'aproven i es publiquen anualment per part de l'òrgan competent del Consistori per mitjà d'una Ordenança fiscal reguladora del servei.

Per a la seva consulta acompanyem el llibre d'Ordenances fiscals vigents per a...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
NORMATIVA DEL SERVEI DE MENJADOR

L’ Empresa Scolarest és qui gestiona el tema dels menús, cobrament de rebuts i monitoratge.

El Consell Comarcal de la Selva actua com a supervisor.

Per informació general aneu al link: educacio.selva.cat/menjador.php
 
Els menús de la Llar són co...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
HORARIS

La llar d’Infants Municipal roman oberta per als seus alumnes, de dilluns a divendres, en els següents horaris:
 
Matí: de 8,30 a 12,30 hores.
Tarda: de 15,00 a 18,00 hores.
Migdia (servei de menjador i migdiada): de 12,00 a 15,00 hores. 
S’ofereix servei d&rsq...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de la llar d’infants i està composat pels següents membres:

- El director/a de la llar d'infants que el presideix.
- Un representant de l’Ajuntament.
- Un ...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
AMPA DE LA LLAR D'INFANTS

És l’ ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DELS ALUMNES que canalitza les propostes i suggeriments de les famílies i participa activament en les activitats organitzades pel Centre o organitzades per ella mateixa.
 
CONTACTE:   ampa.llar.riudellots@gmail.com &n...

Llegir més...
  • 11 Mai, 2020
FAMÍLIES

L’educació dels infants és una tasca compartida entre pares, mares i educadores. És evident que les relacions entre la família i La Llar són una condició indispensable per afavorir el procés educatiu dels infants.

La nostra escola dóna...

Llegir més...