• 21 Set, 2020
​Moció conjunta per a la suficiència financera dels ens locals

El Ple de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, ha aprovat per unanimitat amb els vots faborables de Junts per Riudellots i ERC, una moció conjunta de l'ACM i l'FMC per a la suficiència financera dels ens locals. 

Entre els punts acordats hi ha instar el Govern de...

Llegir més...
  • 21 Set, 2020
Crònica del Ple ordinari del 21 de setembre de 2020

S’aprova per unanimitat l’acta del Ple del 15 de juny.
 
S’aprova provisionalment amb tots els vots a favor el text de la modificació puntual del text refós de les normes subsidiàries de planejament en l’àmbit del Peu Abras.
 
S&rsquo...

Llegir més...
  • 15 Jun, 2020
Crònica del Ple ordinari de 15 de juny de 2020

S’aproven amb tots els vots a favor les actes de les sessions anteriors: 18.05.2020 i 28.05.2020.

S’aprova amb 6 vots a favor i 5 vots en contra la modificació de l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, que incorpora els valors d&rsq...

Llegir més...
  • 28 Mai, 2020
Crònica del ple ordinari de 28 de maig de 2020

S’aproven amb tots els vots a favor les actes de les sessions anteriors: 16.12.2019, 17.12.2019, 08.01.2020, 18.02.2020, 12.03.2020 i 08.04.2020.

S’aprova amb 11 vots a favor acordar la continuació de la tramitació i donar per verificat el text refós de la mo...

Llegir més...
  • 18 Mai, 2020
Crònica del Ple extraordinari del 18 de maig de 2020

S’acorda per unanimitat atorgar la proposta d’adjudicació de la concessió per a la gestió de les instal·lacions esportives municipals a Sportgest Associació Esportiva, i es requereix a l’empresa presentar la documentació requerida.

Llegir més...
  • 08 Abr, 2020
Crònica del Ple extraordinari del 8 d'abril de 2020

S’aprova per unanimitat resoldre el contracte de gestió de les instal·lacions esportives municipals amb Sport Assistance 2000 SL. S’ha fet de mutu acord entre l’Ajuntament i l’empresa.

S’aprova amb els vots a favor de Junts per Riudellots i els vots en ...

Llegir més...
  • 12 Mar, 2020
Crònica del Ple extraordinari del 12 de març de 2020

S’aprova per unanimitat l’elaboració un informe tècnic i econòmic actual de les obres al nucli antic i previsió econòmica final, amb els corresponents desviaments pressupostaris, si escau, i que serà validat pels tècnics municipa...

Llegir més...
  • 18 Feb, 2020
Crònica del Ple extraordinari del 18 de febrer de 2020

S’aprova amb els vots a favor dels regidors presents en el Ple l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots al Consorci de la Costa Brava-Entitat Local de l’Aigua (CCB-ELA).

Llegir més...